Coressence

Logo/huisstijl

Een logo ontwikkeld voor Corinne van den Bergh. “Core” komt uit het Latijn en betekent Kern, Bron, je Essentie, Liefde. En staat ook voor haar naam, “Corinne”. Corinne wilde graag dat ik gebruik maakte van de reeks van Fibonacci. Ik maakte ook haar website: http://coressence.nl/